Varggrop i Skrivarehagen

Varggropen i Skrivarehagen är den enda kända fångstgropen i Bromölla kommun. Varggropen grävdes troligen någon gång under första hälften av 1800- talet, då jakten på varg var intensivt. Det är varken känt vem som grävde varggropen eller om någon varg har fångats i den.

Varggropen är cirka tre meter djup. Den har en konisk form – botten är bredare än mynningen, för att förhindra att vargen tar sig ut.Med befolkningsökningen och de omfattande nyodlingarna i början av 1800-talet trängdes vargarna undan.
Deras jaktområde blev mindre och de vilda bytesdjuren färre. I brist på byten gav sig vargarna allt oftare på tamboskapen.

Under 1800-talets första hälft bedrevs därför hetsjakt på varg. Man organiserade skallgånga och grävde varggropar.
I grannsocknen Jämshög i Blekinge ordnades den sista skallgången efter varg 1878.
Den senaste skånska vargen sköts i början av 1860-talet.

Copyright © Näsums Hembygdsförening 2008
Created by ® Snapphanen