Styrelse- och
funktionärsförteckning 20
18

 

Ordförande

Torgils Svensson
Skrivarehagsvägen 250-6
29 393 Olofström
Tel. 0454-46145
Mob. 0702-250336
E-post torgils.svensson@telia.com 

Vice Ordförande och
Sekreterare

Ulla Olsson
Toftvägen 11
295 74 Näsum
Tel. 0456-24377
Mob. 0702-887242
E-post ullas.olsson@telia.com

Kassör

Jörgen Andersson
Tundahlavägen 156-10
295 94 Näsum
Tel. 0456-20184
Mob. 0703-458746
E-post
nasum.if@tele2.se

Ledamot

Ingrid Gustafsson
Rusagårdsvägen 45-3
293 93 Olofström
Tel. 0709-547035
E-post ingrid.gustafsson@live.se

Ledamot

Jan Pettersson
Slättavägen 42-6
29594 Näsum
Tel. 0456-24829


Ledamot


Sven-Olle Svensson
Råabergsvägen 466 33
290 38 Villands Vånga
Tel. 044-94335
Mob. 0705-727392
E-post svenollesvensson@yahoo.se


Ledamot


Siv Persson
Gamla Landsvägen 1e
295 74 Näsum
Tel. 0456 20922


Styrelsesuppleanter


Vakans

Revisor

Wolfgang Bodinger

Revisor

Ingegärd Olsson

Revisorsuppleant

Gösta Karlsson

Revisorsuppleant

Elin Daufeldt

Valberedningskommitté:
Sammankallande

 
Leif Nilsson
Kurt Olsson

Copyright © Näsums Hembygdsförening 2018
 
Created by ® nosslo