Näsums Kyrka


                                                               
    Näsums kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Näsum består av en markerad dalgångsbygd n. om Ivösjön, omgiven av bergshöjder. Ortnamnet (1442 j Næseme sokn), lånat från kyrkbyn,
innehåller antingen dativ plur. av näs eller en sammansättning av näs och hem boplats, gård. Kyrkbyn ligger innanför ett näs i Ivösjön. 
                                                                                                                                                                                                    
Källa Nationalencyklopedin

Näsums kyrka stod färdigbyggd 1871. Den ersatte då en kyrkobyggnad från 1793, vilken i sin tur hade ersatt en medeltida,romansk kyrka. Enligt traditionen hade den medeltida kyrkan i sin tur en föregångare i Gudahagen, den förhistoriska anläggningen ca 800 meter sydväst om kyrkan.Kyrkan genomgick en omfattande restaurering 1962-63. Härvid minskades kyrkans ca 1000 platser till hälften.I korbågen byggdes en vägg upp till taket och altarbordet men korset vändes och fick sin plats i sakristian.
En ny altaruppsats byggdes med en altartavla som föreställer Kristus på korset. Tavlan, som är känd, är målad i mitten av 1800-talet av Estlands nationalmålare Johann Köler.
Bland kyrkans få bevarade inventarier från de äldre kyrkorna märks bland annat den lilla kyrkklockan från medeltiden, den stora från 1700-talet och den "grekiska lampan" i vapenhuset, också den från 1700-talet. Dopfunten av trä är skänkt till kyrkan 1681 och ersatte då den medeltida dopfunten. Enligt uppsatt skylt vid kyrkan.
                                                                                   
                                                                                                     Copyright © Näsums Hembygdsförening 2008
                                                                                                                Created by ® Snapphanen