Stenbron vid kvarnen i Västanå


 

Västanå bro byggdes på 1830-talet, det är en valvbro i fyra spann och med tre strömdelare av lavade stenar. Bron är 47,1 m lång.

Copyright © Näsums Hembygdsförening 2008
Created by ® Snapphanen